Sərmaye qoyuluşu/satınalma

Bu cür mühüm mərhələdə inkişaf etdirən qurumlara/mülkiyyətçilərə istiqamət vermək üçün, biz AZ A&E Developments şirkətinin layihədə lap əvvəldən iştirak etməsini tövsiyyə edirik.

Layihənin planlaşdırılması, yerlərin və obyektlərin qiymətləndirilməsi, maliyyə cəhətdən əsaslandırma və layihənin konfiqurasiyası sahəsində malik olduğumuz təcrübə layihənin uğurunu əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır. Mövcud mühiti qiymətləndirmək, məhdudiyyətləri qeyd etmək və ya imkanları vurğulamaq üçün, biz üçüncü tərəf qismində təfərrüatlı texniki-iqtisadi əsaslandırma aparır və yerləşmə məkanının əsaslı təhlilini həyata keçiririk. Yekun olaraq, yanaşmamız müvafiq tövsiyyənin formalaşmasına yardım edəcək. Bu tövsiyə layihə həllinin ümumi niyyətə uyğun gəlməsini və inkişaf strategiyasının reallaşdırılmasına töhfə verəcəyini təmin edəcək.

  • Əmlakın/Layihənin seçilməsi
  • Satın alınmış əmlakın təhlili
  • Maliyyə durumunun qiymətləndirilməsi
  • İqtisadi hesabatlar/Tədqiqatlar
  • Maliyyə nəşri