İnkişaf etdirmə xidmətləri

Biz peşəkar xidmətləri vaxtında və büdcə çərçivəsində göstərərək, sifarişçinin nümayəndəsi qismində tikinti prosesi ərzində layihələrin razılaşdırılması, inkişaf və idarə edilməsi üzrə ixtisaslaşırıq.

  • Sərmaye qoyuluşu və satınalma
  • Layihənin və inkişaf etdirmə prosesinin idarə edilməsi
  • İnşaata nəzarət
  • Xərclərə dair məsləhətlərin verilməsi və kommersiya məsələlərinin idarə edilməsi